Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Reszlu
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < projekt „LET’S PLAY ENGLISH!” ⁄

Wydarzenia_szkolne

projekt „LET’S PLAY ENGLISH!”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu uzyskała dotację w wysokości 9.700 zł na projekt „LET’S PLAY ENGLISH!” realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida.

Projekt napisała Dorota Król- nauczycielka języka angielskiego. Realizowany będzie w okresie od 1.09.2007r. do 31.12.2007r. a skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu i całej lokalnej społeczności. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim oraz podniesienie świadomości społeczeństwa o konieczności uczenia się języka angielskiego.

Projekt uwzględnia realizację następujących działań:

a) utworzenie w szkole

  • Klubu English Scrabble – w celu utrwalania i poszerzania znajomości angielskiego słownictwa,
  • Klubu e Twining - pozyskiwanie partnerów oraz korespondencja w języku angielskim ze szkołami z innych krajów w ramach europejskiego programu e Twining,
  • Klubu Filmowego - zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego poprzez oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej,

b) zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pod hasłem, „Jaki świat odkrywam ucząc się języka angielskiego?
c) przygotowanie i przedstawienie sztuki teatralnej w języku angielskim,
d) zorganizowanie konkursu Master of English Scrabble,
e) występ zespołu tanecznego-nauka i prezentacja tańców szkockich i irlandzkich,
f) podsumowanie wszystkich działań projektu - Dzień Języka Angielskiego.

Z funduszy pozyskanych na realizację projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, filmy w oryginalnej wersji językowej (angielskiej), prowadzone będą zajęcia w/w klubów, zostanie zakupiony komputer do szkolnej pracowni języka angielskiego oraz opłacony występ zespołu tanecznego.

Poprzez realizację projektu uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat tradycji, historii i obyczajów Wielkiej Brytanii, poznają tańce szkockie i irlandzkie oraz zaprezentują umiejętności językowe rodzicom i społeczności lokalnej. Będziemy starali się na bieżąco informować o wszystkich działaniach projektu. Bardzo się cieszymy, że dzięki projektowi nasi uczniowie zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności językowe a przy tym będzie to świetna zabawa, dlatego zachęcamy wszystkich „LET’S PLAY ENGLISH!”.

opublikowano: 2007-09-05, © Dorota Król,

ostatnie artykuły z tego działu:

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY