Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Reszlu
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Spotkanie ze słoneczną Toskanią– szkolenia nauczycieli we Florencji w ramach programu Erasmus + ⁄

Wydarzenia_szkolne

Spotkanie ze słoneczną Toskanią– szkolenia nauczycieli we Florencji w ramach programu Erasmus +

Nasza szkoła od września 2021r.realizuje program unijny ERASMUS+ w ramach przyznanej na trzy lata akredytacji. Uczestnictwo w nim umożliwia nauczycielom poznanie nowych kultur i krajów, podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia oraz uświadamia, jak wiele możliwości daje znajomość języka angielskiego. Ponadto ważnym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej, nie tylko w zakresie znajomości języka obcego, ale przede wszystkim stosowania nowych narzędzi i metod nauczania w pracy z uczniami np. ICT, CLIL oraz nabycie niezbędnych umiejętności i doświadczeń, które zostaną wykorzystane podczas zajęć. Na przełomie maja i czerwca troje nauczycieli: Dorota Parada, Ewa Piechota i Artur Palke wyjechali do Florencji, gdzie podczas dwutygodniowego kursu „Intensive English Language, Culture, Information and Communication Technologies” podnosili swoje umiejętności językowe oraz zdobywali nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe w zakresie ICT. Natomiast dwie nauczycielki: Katarzyna Kurgan-Romańczuk oraz Danuta Machnio podczas wakacji spędziły dwa tygodnie również we Florencji, doskonaląc się na kursach metodycznych.

Pani Katarzyna Kurgan- Romańczuk pogłębiała wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania uczniów do nauki poprzez tworzenie pozytywnych środowisk i relacji w klasie, jak i wykorzystanie narzędzi technologicznych. Doskonaliła też umiejętność zintegrowania aplikacji dydaktycznych ze szkolną praktyką. Pani Danuta Machnio studiowała nowe metody zarządzania klasą: nowe metodologie, skuteczne motywacje, współpracę i strategie ewaluacji. Drugi tydzień poświęciła zarządzaniu konfliktami i roli inteligencji emocjonalnej w wychowaniu i edukacji.

Nauczyciele wymienili się doświadczeniem z innymi uczestnikami swoich kursów z Grecji, Portugalii, Francji, Słowenii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Węgier, Belgii, Finlandii i Austrii.

Z naszych spostrzeżeń po powrocie wynika, że wszyscy borykamy się z podobnymi problemami organizacyjno- cywilizacyjnymi, niezależnie od miejsca pracy i typu szkoły. Wszystkim też z pewnością mocno dała się we znaki pandemia i jej negatywne skutki, głównie psychiczne. Pokłosie kursu stanowią nowe znajomości i energia do dalszej pracy.

Uczestniczki kursu

opublikowano: 2022-09-28, © Zespół Szkół w Reszlu,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY