Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Reszlu
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Spotkanie w ramach kampanii „Biała Wstążka” ⁄

Wydarzenia_szkolne

Spotkanie w ramach kampanii „Biała Wstążka”

Od 1992 roku, na przełomie listopada i grudnia odbywasię kampania „Biała wstążka” największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Młodzież z reszelskich szkół, nauczyciele, samorządowcy, lokalne instytucje, organizacje pozarządowe i firmy prywatne z naszego rejonuwłączają się w kampanię już piąty rok. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informacyjnych.

W ramach kampanii „Biała Wstążka” trwającej od 25 listopada do 10 grudnia,klasy ósme z naszej szkoły wzięły udział w spotkaniu z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Budynek przy ulicy Chrobrego odwiedzili: Przewodnicząca Zespołu - p. Małgorzata Kietlińska;Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Dawid Stelmaszczyk;dzielnicowy rejonu miejskiego i wiejskiego gminy Reszel – st. asp. Paweł Obolewicz;terapeuta ds. uzależnień i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - p. Daniel Sapiński. Podczas spotkania przybliżono genezę i idee kampanii, poruszono również kwestię różnych form przemocy, jej przyczyn oraz emocji towarzyszących osobom stosującym przemoc. Mówiono także o tym, gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

Uczniowie mogli też skorzystać ze wsparcia indywidualnego podczas godzinnego dyżuru pełnionego przez zaproszonych specjalistów.

opublikowano: 2022-12-20, © Marta Brygoła,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY