Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < „Nie pal przy mnie, proszę” ⁄

Wydarzenia_szkolne

„Nie pal przy mnie, proszę”

Dnia 29 marca w Szkole Podstawowej nr 3 zrealizowane zostały pod ww. tytułem warsztaty edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III, zainicjowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Realizatorkami programu były K. Czyrska – higienistka szkolna oraz H. Kwiatkowska - pedagog szkolny.

Program miał charakter profilaktyczny, a jednym z jego głównych celów było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą przy nich papierosy.

Wg danych szacunkowych, co roku 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego (stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce, WHO, Warszawa 2009 r.)

Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod przemożnym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania kolegów, które są negatywne, jak np. palenie papierosów. Zatem wiodącymi celami programu było:

  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • uporządkowanie i poszerzenie informacji nt. zdrowia,
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem,
  • uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe,
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni ludzie przy nich palą.

W warsztatach wykorzystano prezentację multimedialną, opracowaną przez prowadzące.

Wyrażamy nadzieję, że przekazane uczniom informacje, znajdą swe odzwierciedlenie w praktyce.

opublikowano: 2011-04-04, © Halina Kwiatkowska,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY