Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje_i_wydarzenia < Ślubowanie klas pierwszych ⁄

Informacje_i_wydarzenia

Ślubowanie klas pierwszych

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu. W tym roku szkolnym była to wyjątkowa uroczystość, gdyż ze względu na czas pandemii klasy pierwsze składały swoje przyrzeczenia w dwóch grupach. Uroczystość klasy Ia odbyła się o godzinie 8.00, a uroczystość klasy Ib o godzinie 9.00

Dnia 25 września 2020 roku do naszej szkoły przybyło 44 odświętnie ubranych i uśmiechniętych pierwszoklasistów oraz ich rodzice, prawni opiekunowie, dziadkowie i rodzeństwo. Po przemówieniu Pana Dyrektora Edwarda Szmula, który skierował wiele ciepłych słów do bohaterów dnia oraz ich Rodziców, głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a następnie przedstawiciele Rodziców.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe i birety niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować przygotowany wcześniej program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

Dzieci ślubowały być dobrym uczniem, dbać o dobre imię swojej szkoły, szanować nauczycieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać swoją Ojczyznę- Polskę.

Wychowawczynie kl. Ia – Krystyna Bujnowska i kl.Ib – Danuta Baten wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, zakładki do książek i legitymacje szkolne. Rodzice przygotowali dzieciom niespodzianki .Uroczystość zakończyła się sesją zdjęciową, ponieważ każda klasa miała na ten wyjątkowy dzień zamówionego swojego fotografa. Dziękujemy panom Dariuszowi Pawłowskiemu i Piotrowi Gerwatowskiemu za uświetnienie tej uroczystości na zdjęciach.

Piękną dekorację sali gimnastycznej przygotowała pani Dorota Borejko, a za nagłośnienie odpowiadał pan Adam Janiszewski.

Witamy serdecznie naszych pierwszoklasistów w gronie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu. Życzymy wszystkim uczniom odkrywania tego co nieznane, zapału i zdrowia do nauki. Niech początek edukacyjnej drogi będzie wspaniałą przygodą, którą z sentymentem będziecie wspominali w kolejnych latach.

opublikowano: 2020-09-29, © Organizatorzy,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Piotr Gerwatowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Dariusz Pawłowski
fot. Piotr Gerwatowski
fot. Piotr Gerwatowski
fot. Piotr Gerwatowski

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady