Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje_i_wydarzenia < Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu ⁄

Informacje_i_wydarzenia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

1 września 2020 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

Po kilkumiesięcznej przerwie nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu wrócili do szkoły.

W hali sportowej podczas uroczystej inauguracji nowego roku byli obecni tylko uczniowie klas czwartych, rozpoczynający naukę w nowym budynku. Pozostałe dzieci przyszły do szkoły bezpośrednio na spotkania z wychowawcami. Uczniowie zostali zapoznani z planami lekcji, odebrali podręczniki oraz przypomnieli sobie procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w czasie lekcji i przerw od 2 września.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego byli z nami obecni Burmistrz Reszla, p. Marek Janiszewski, Wiceburmistrz, p. Jerzy Bajorek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Agnieszka Jachimczuk.

Pan Dyrektor Edward Szmul, który powitał zebranych, wyraził swoją radość z powrotu uczniów do szkoły, jednocześnie podkreślił jak bardzo ważny jest dla nich bezpośredni kontakt z nauczycielem, grupą rówieśniczą, ponieważ nawet najnowocześniejsze technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji.

Życzenia na nowy rok szkolny przekazał również wszystkim Burmistrz Reszla, p. Marek Janiszewski.

W tym miejscu warto nadmienić, że dzięki pozyskaniu przez Gminę Reszel pieniędzy z funduszu rządowego w ramach programu wspierającego uczniów, do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu trafiło 41 laptopów wartych 115 tysięcy, które posłużą do codziennej pracy szkoły oraz będą wielkim wsparciem, jeśli ponownie powróci zdalne nauczanie. Dzięki programowi rządowemu „Posiłek w szkole i w domu” do szkoły trafiło kolejnych 80 tysięcy złotych, które z 20 tysiącami wkładu własnego gminy zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych w Zespole.

Na uczniów czeka również pracownia informatyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt wart 64 tysiące zł. Wszystko to dzięki projektowi wygranemu w konkursie OSE NASIK. Krótki apel był momentem pożegnania ze szkołą czterech wspaniałych pań, które po wielu latach przepracowanych w reszelskiej oświacie odeszły na emeryturę. Pan Dyrektor Edward Szmul po raz kolejny w imieniu całego grona pedagogicznego złożył życzenia p. Halinie Kwiatkowskiej, p. Jolancie Radomskiej, p. Bożennie Michalak oraz p. Jolancie Wasiluk. Do życzeń przyłączyli się pan Burmistrz, pani Przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele SU oraz ZNP.

Powrót do szkoły nastąpił, natomiast musimy pamiętać, że koronawirus nadal stanowi zagrożenie, więc zarówno rozpoczęcie roku szkolnego, jak i kolejne dni i miesiące w szkole, w trosce o najmłodsze dzieci, starszych uczniów, pracowników będą zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ podporządkowane procedurom postępowania w sytuacjach zagrożenia. Zostały one zamieszczone na stronie www.sp3.reszel.pl oraz w e-dzienniku.

Mamy nadzieję, że rok szkolny 2020/2021 mimo sytuacji epidemicznej będzie przebiegał spokojnie i wzorem wcześniejszych lat przyniesie wiele satysfakcji z pracy oraz z nauki.

opublikowano: 2020-09-02, © Organizatorzy,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady