">

Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje_i_wydarzenia < Podział domu na dwa mieszkania - jak tego dokonać? ⁄

Informacje_i_wydarzenia

Podział domu na dwa mieszkania - jak tego dokonać?

Pomysł podziału domu na dwa mieszkania może zrodzić się z wielu przyczyn. Nierzadko wynika z chęci swobodnego odseparowania dwóch gospodarstw domowych w jednej rodzinie - np. rodzice oferują część domu dzieciom, a każda z rodzin, z racji oddzielnych mieszkań w jednym budynku, może aranżować swoje własne kąty według swoich potrzeb i upodobań. Podział domu może też służyć temu, by wynajmować wyodrębnione mieszkania lub sprzedać tylko część domu. Jak przebiega podział pod kątem prawnym, a przede wszystkim - jak z powodzeniem dokonać rzeczywistego podziału domu podczas remontu lub przebudowy?

Kroki prawne w dążeniu do podziału domu

To, czy część domu może być uznana za samodzielny lokal czy nie, zależy od tego, czy wydzielony fragment będzie wyczerpywał definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego. Każde mieszkanie musi mieć własną kuchnię i łazienkę. Tylko wówczas nadaje się do zamieszkania i tylko wtedy zaspokoi potrzeby mieszkaniowe domowników. Jeżeli nie ma z tym problemu, można starać się o wydanie odpowiedniego zaświadczenia w starostwie.

Jakie dalsze kroki prawne należy podjąć, chcąc przekształcić dom jednorodzinny w budynek wielorodzinny? Zależy od wielu indywidualnych czynników. Na przykład, od zgodności właścicieli co do podziału nieruchomości. Nie zawsze kwestia przekształcenia domu w osobne mieszkania jest do przyjęcia dla każdej ze stron. Spory pojawiają się na przykład w sytuacji, kiedy współwłaścicielami domu jest małżeństwo, będące w trakcie rozwodu. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia, na ogół wystarczy sporządzenie odpowiedniego aktu notarialnego. Podobnie rzecz się ma, jeśli dom jest przedmiotem dziedziczenia. Wówczas wszystkie osoby, które na mocy prawa spadkowego stają się współwłaścicielami domu w równych częściach, z pomocą notariusza mogą dokonać podziału na odrębne lokale. Jeśli między współwłaścicielami dochodzi jednak na tym tle do różnicy zdań, sprawę rozstrzyga sąd. 

Jak fizycznie podzielić dom?

Eksperci mówią tutaj o podziale poziomym bądź pionowym.

Jeśli dom jest piętrowy, częstym wyborem jest podział poziomy na dwa mieszkania - wówczas dokonujemy prostego rozdzielenie na parter i piętro. Dobrym pomysłem w takim przypadku jest pomoc architekta w zaprojektowaniu schodów zewnętrznych, bezpośrednio prowadzących na piętro. Unikamy wówczas części wspólnych na parterze, na przykład wspólnego wejścia i korytarza prowadzącego do schodów w mieszkaniu. Mieszkańcy parteru zaś mają trzy możliwości: usunięcie schodów - jeśli są samonośne, skucie ich - jeśli są betonowe i ich konstrukcja na to pozwala lub pozostawienie. Ta trzecia możliwość bywa koniecznością w przypadku, kiedy schody połączone są ze stropem zbrojeniami i ich likwidacja grozi naruszeniem konstrukcji domu. Betonowe schody można przerobić na funkcjonalny, znajdujący się pod nimi schowek czy garderobę.

Pionowy podział to zaś nic innego jak stworzenie z domu jednorodzinnego dwóch domów w zabudowie bliźniaczej. Jeżeli budowa domu sprawia, że brakuje ściany, która w pełni oddziela oba mieszkania i - jeśli dom jest piętrowy - przechodzi przez wszystkie kondygnacje, należy ją wybudować. Wszelkie kwestie, które doprowadzą finalnie do rozdzielenia budynku an odrębne lokale - koszty robocizny, wywóz odpadów, sprzątanie po remoncie, - najlepiej uzgodnić jeszcze przed rozpoczęciem prac i podzielić obowiązki i zobowiązania finansowe po połowie.A co z działką, na której stoi dom?

W przypadku podziału domu na osi dwóch kondygnacji, działka, na której stoi budynek pozostaje częścią wspólną dla właścicieli obu wyodrębnionych w domu mieszkań. Gdy właściciel jednego z mieszkań chciałby je wyremontować, powinien poprosić o zgodę na to, aby na wspólnej działce ustawić  niezbędne kontenery do wywozu gruzu. Ewentualne części wspólne budynku również takie pozostaną. Jeśli więc dom nie posiada schodów zewnętrznych na piętro, to taką częścią wspólną pozostanie wówczas strefa dojścia do schodów, np. wewnętrzny korytarz ze schodami prowadzącymi na piętro.  

Jeśli dom dzielimy pionowo, warto poprosić o konsultację geodetę. Podziału bowiem dokonujemy w tym przypadku również jeśli chodzi o działkę. Geodeta wyrazi swoją opinię w kwestii zagospodarowania przestrzennego, minimalnej wielkości działek czy dostępu do drogi publicznej. 


Pamiętać trzeba, że podział domu na dwa mieszkania zawsze wiąże się z koniecznością ustanowienia osobnych instalacji dla każdego z mieszkań. Może to nieść ryzyko tymczasowego zablokowania pełnych możliwości wygodnego mieszkania. Warto na czas prac remontowych zaopatrzyć się osobną kuchenkę gazową czy toalety przenośne, tak, aby niedogodności były jak najmniej uciążliwe.

opublikowano: 2021-03-31, © materiał zewnętrzny,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. materiał zewnętrzny

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady