Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Oświata < Jesteśmy nowymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu ⁄

Oświata

Jesteśmy nowymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

Jedną z pierwszych umiejętności nabywanych przez dzieci w szkole w trakcie edukacji wczesnoszkolnej jest umiejętność samodzielnego czytania. Dzięki czytaniu dzieci wzbogacają swoje słownictwo, uczą się wyrażać swoje myśli, uczucia i nazywać emocje. Szybciej przyswajają wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki i ortografii, ponieważ wzrokowo widzą, jak dane słowo powinno być napisane. Czytanie wzbogaca język, sprawia, że uczniom znacznie łatwiej będzie wyrażać własne zdanie i werbalizować potrzeby. Książki uczą też dzieci dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych oraz kształtują umiejętność samodzielnego myślenia i kompetencje, które w przyszłości okażą się niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

Aby umożliwić naszym uczniom kontakt z książką, która stanowi dla nich, podobnie jak i dla dorosłych czytelników, przepustkę do innego, atrakcyjnego świata, chętnie korzystamy z zaproszenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu.

W dniach 9 - 10 maja pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych w Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzieci poznały tam przeznaczony dla nich księgozbiór oraz zasady korzystania z biblioteki. Miały też okazję do wspólnej zabawy oraz do zadawania pytań paniom bibliotekarkom. Na zakończenie zajęć uczniowie złożyli uroczystą przysięgę. Obiecali, że będą dbali o wypożyczone książki i będą wiernymi czytelnikami. Panie wręczyły też dzieciom pamiątkowe, kolorowe zakładki, które uczniowie umieścili w swoich wybranych w tym dniu książeczkach.

Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się w szczególnym dla bibliotekarzy czasie, bo właśnie w dniach 8 – 15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek.

Dziękujemy Paniom Ali i Adzie za zaproszenie i serdeczne przyjęcie nas do grona czytelników. Wszystkim Paniom z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu życzymy regałów pełnych książek, samych zadowolonych czytelników, a misja upowszechniania czytelnictwa oraz kultury słowa niech przynosi Wam radość i satysfakcję.

Wychowawczynie klas Ia i Ib:
Jolanta Wasilewska
Alina Szmul

opublikowano: 2019-05-14, © Jolanta Wasilewska,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Alina Szmul
fot. Jolanta Wasilewska
fot. Jolanta Wasilewska
fot. Jolanta Wasilewska
fot. Jolanta Wasilewska