">

Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje_i_wydarzenia < Ile wynoszą koszty sądowe? ⁄

Informacje_i_wydarzenia

Ile wynoszą koszty sądowe?

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia różnego rodzaju kosztów sądowych. Ile one wynoszą? Przeczytaj i dowiedz się zanim Twoja noga przekroczy próg sądu.

Co obejmują opłaty sądowe?

Obowiązująca ustawa określa szereg pism, które podlegają zróżnicowanym opłatom sądowym. W pierwszej kolejności są to pisma, które wszczynają postępowania cywilne, czyli pozwy w procesie. Opłatom podlegają również wnioski, które wszczynają postępowania nieprocesowe, takie jak wnioski o stwierdzenie nabycia spadku.

Warto też pamiętać, że opłacie podlegają środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w danej sprawie. Mowa tutaj o apelacjach, zażaleniach, skargach kasacyjnych czy zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Opłacie podlegają też wnioski o wpis w księdze wieczystej, o wpis danych do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, a także zapłacić należy za pobór wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rodzaje opłat sądowych i ich wysokości

Wspomniana ustawa określa trzy rodzaje opłat: stałą, stosunkową oraz podstawową. Pierwsza z nich pobierana jest w sprawach, które dotyczą prac niemajątkowych, a także we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Opłata stała pobierana jest w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Nie może ona być jednak niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.

Ustawa określa szereg spraw, w których obowiązkiem jest uiścić opłatę stałą i jej wysokość. Dla przykładu, pozew rozwodowy to koszt rzędu 600 złotych, pozew w sprawie o naruszenie posiadania to koszt 200 złotych, a wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to koszt 100 złotych.

Opłata stosunkowa pobierana jest w przypadku spraw o prawa majątkowe, a jej wysokość jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. Jeśli przedmiot sporu lub zaskarżenia wynosi ponad 20 000 złotych, pobierana jest opłata wynosząca 5% tej wartości, jednak nie więcej niż 200 000 złotych. Pamiętać należy jednak, że kwota zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.

Ostatnia z wymienionych, czyli opłata podstawowa jest pobierana w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej, ani tymczasowej. Wynosi ona 30 złotych i jest to minimalna opłata, którą strona jest zobowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie. Wyjątkiem będą sytuacje, w których ustawa stanowi inaczej. Chcesz zwrócić się do sądu, ale nie planowałeś wydatków? Weź szybki kredyt.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Ustawa przewiduje sytuacje, w których strona będzie zwolniona od kosztów sądowych. Domagać się tego może osoba fizyczna, która uprzednio złożyła oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów, bowiem sytuacja finansowa będzie narażona na uszczerbek. Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie o szczegółach stanu rodziny, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. Potrzebujesz pieniędzy? Szybki kredyt to idealne rozwiązanie.

opublikowano: 2021-03-31, © materiał zewnętrzny,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. materiał zewnętrzny

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady