Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Oświata < Ekologicznie w naszej szkole ⁄

Oświata

Ekologicznie w naszej szkole

W XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można więc nie doceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu dzieci i młodzieży, uczenia szacunku do przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu działania ekologiczne realizowane są systematycznie od kilkunastu lat.

We wrześniu i październiku 2018 r. uczniowie z klasy III a uczestniczyli w kampanii ekologicznej „Śmieciom przeciwni”, której głównym celem było kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, przekonanie o konieczności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, segregacji śmieci. Odbyła się w szkole pierwsza zbiórka zużytych baterii oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chętni uczniowie z klasy III a wzięli udział w konkursie wiedzowym „Akcja – segregacja”, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu, a przeprowadziły go panie Alicja Dziemiańczyk i Ada Cieszyńska.

Kolejną kampanię „ Ludzie– drzewom”, której celem było poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz tworzenie więzi emocjonalnych z przyrodą przeprowadzono w październiku, kiedy w wielu krajach obchodzone jest Święto Drzewa. Aby ocalić życie chociaż kilku drzew, w szkole odbyła się zbiórka makulatury. Wszyscy chętni uczniowie z klas I-III oraz przedszkolaki mogli wziąć udział w szkolnym konkursie plastycznym „ Prośby drzew do ludzi”. Uczniowie z klasy II c i III a byli na zajęciach terenowych, podczas których próbowali obliczyć wiek drzew metodą proponowaną dla dzieci. Podczas zajęć w parku uczniowie uczyli się spostrzegawczości, rozpoznawali drzewa i krzewy tam rosnące, wsłuchiwali się w odgłosy przyrody. Uczniowie z klasy IIIa uczestniczyli również w zajęciach zorganizowanych wspólnie z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu. W czasie zajęć uczniowie rozpoznawali drzewa po liściach i owocach, porównywali je, czytali ciekawostki o drzewach. Następnie odbyło się czytanie książki w otoczeniu drzew, w bezpośrednim kontakcie z naturą. Na zakończenie zajęć uczennica przeczytała list, prośbę drzew do ludzi, który następnie umieszczono na tablicy na korytarzu szkolnym. Pamiętając, że w wielu miejscach na świecie Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew, ale także działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, współpracy i tolerancji, uczniowie z klas I-III posadzili przy swojej szkole Drzewo Pokoju.

W listopadzie odbył się kolejny konkurs dla klas I-III pod hasłem „Co mogą dzieci w sprawie śmieci?”. Chętni uczniowie mogli napisać lub narysować, co mogą zrobić, by śmieci było mniej. Nagrodzono 10 najciekawszych prac.

Kolejnym wyzwaniem dla uczniów z klasy IIIa jest udział w projekcie „Klimatyczna klasa”, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji społecznych na zajęciach przyrodniczych.

Wierzę, że wszystkie te zajęcia, akcje i konkursy rozbudziły w uczniach potrzebę kontaktu z przyrodą oraz zwiększyły poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

opublikowano: 2018-12-06, © Joanna Piskosz,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz