Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Co w śmieciach piszczy? – nagroda w regionalnym konkursie ⁄

Wydarzenia_szkolne

Co w śmieciach piszczy? – nagroda w regionalnym konkursie

Co w śmieciach piszczy? – nagroda w regionalnym konkursie

Edukacja ekologiczno - przyrodnicza jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając dzieci od najmłodszych lat i od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu realizowanych jest wiele zadań mających na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Nauka, jak żyć w zgodzie z przyrodą to jeden z priorytetów. Co roku organizowane są różne konkursy zgodnie z zainteresowaniami uczniów. W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości z powodu zdalnego nauczania. Pomimo tego uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach.

Sukcesem jest zajęcie III miejsca przez Joannę Mazuruk z klasy IIa w regionalnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Co w śmieciach piszczy?”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy ekologicznej dzieci. Uczniowie przystępując do konkursu musieli zapoznać się z problemem gospodarki odpadami, recyklingiem. Następnie wykonywali prace ukazując nowe, świeże pomysły dzieci jak radzić sobie z odpadami oraz co robić, by wyeliminować lub chociaż ograniczyć wytwarzanie śmieci.

Chętni uczniowie z klas I-VIII jesienią mogli wziąć także udział w szkolnym konkursie „Mój pomysł na sprzątanie świata”. Nagrodzono 15 uczniów z klas I-III i trzech z klas IV-VIII. W szkolnym konkursie wiedzowym „Co wiesz o drzewach” nagrodzono 21 uczniów.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, nauka obserwacji i szanowania przyrody, uwrażliwienie na jej piękno zaowocuje w przyszłości poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, przekonaniem o konieczności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, większą uwagą w wyborach konsumenckich, a co za tym idzie dbałością o najbliższe otoczenie.

opublikowano: 2021-02-28, © Joanna Piskosz,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady