Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Oświata < 5,10, 15...%? ⁄

Oświata

5,10, 15...%?

Czy ktoś zastanawiał się kiedyś jaka powinna być waga szkolnego plecaka wraz z jego zawartością w stosunku do wagi ucznia?

Zgodnie z zaleceniem inspektora sanitarnego, plecak wraz z zawartością nie powinien przekraczać 10% wagi ucznia. Dotyczy to uczniów do 12 roku życia. Powyżej tego roku, mogą oni dźwigać plecak, który stanowi 15 % wagi ich ciała. Jakie są realia?

Na prośbę Rady Rodziców a także w celu zaspokojenia własnej ciekawości, przeprowadziliśmy w naszej szkole badania w tej materii. Od 6 do 23 października przy współpracy z higienistką szkolną – Panią Katarzyną Czyrską, przeważyłyśmy wybranych uczniów klas I – VI oraz ich plecaki. Kryteriami doboru grupy były: wzrost ucznia, jego waga oraz ciężar noszonego plecaka. Z każdej klasy wybrano 3 uczniów: najwyższy, średni, najniższy.

A OTO JAK PRZEDSTAWIAJA SIĘ WYNIKI:

Otóż najcięższe plecaki, w dniu przeprowadzonych badań, bo przekraczające ciężarem 8,3% zalecanej wagi , mieli uczniowie klasy I a. Na drugim miejscu „uplasowała się” klasa IV a z wynikiem 17,5 %, czyli o 7,5 % za dużo, „brązowy medal” zdobyli uczniowie klas VI b i Va. W pozostałych klasach waga plecaka przekraczała 2-3 % wagi ucznia. Jedynie w klasie VI a, ciężar plecaka wraz z zawartością był niższy od zalecanej wagi.

Przyczyn zbyt ciężkich plecaków oraz zróżnicowania wagi, obok obszerności podręczników i pozostałych przyborów szkolnych, należy upatrywać między innymi w:

  • niewłaściwym doborze niektórych przyborów szkolnych, np. ciężkie grube zeszyty w sztywnych okładkach, dwa piórniki, większa ilość kredek – 2 lub 3 opakowania, napoje, pudełka plastikowe ze śniadaniem, telefony komórkowe;
  • niedoborach wzrostowo – wagowych dzieci;
  • różnicach w rozkładzie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach;
  • niewystarczającym nadzorze osób dorosłych, aby w plecaku mieściły się tylko niezbędne rzeczy;

Wskazane jest zatem przeprowadzenie pogadanek zarówno z uczniami jak i rodzicami, celem uświadomienia im konsekwencji noszenia w plecakach zbędnych rzeczy, z nawiązaniem do skutków zdrowotnych.

Powinno to skłonić również Ministerstwo Edukacji Narodowej do starannego opracowywania programów nauczania, wymuszając na wydawnictwach zachowania ściśle określonych parametrów podręczników i wszelkich innych pomocy szkolnych.

Pedagog SP nr 3 w Reszlu: H. Kwiatkowska

opublikowano: 2012-11-11, © Halina Kwiatkowska,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska