Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje_i_wydarzenia < Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces ⁄

Informacje_i_wydarzenia

Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” w ramach działania 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Od września 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym w Reszlu realizowany jest Projekt współfinansowany z EFSw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiegona lata 2014-2020 pod hasłem „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces”

Wartość całego projektu to 472 956, 08 zł, wkład własny to 15%, dofinansowanie 85%

Celem projektu jest wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej, poprzez wykorzystanie 14 wolnych miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu oraz wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

W ramach projektu 110 dzieci z przedszkola bierze udział w różnorodnych zajęciach.

W ramach projektu realizowane są:

1.Zajęcia z języka angielskiego.

Dzieci poznają podstawy języka angielskiego poprzez naukę wyliczanek, wierszy, piosenek i zabaw. Program zajęć jest dostosowany do każdej grupy wiekowej. Tradycyjne wykłady i ćwiczenia są zastąpione zajęciami z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Na potrzeby zajęć zakupione zostały: zabawki, pacynki, kukiełki, karty obrazkowe, kolorowanki, plakaty, plansze z ilustracjami, gry edukacyjne, płyty CD z nagraniem piosenek i rymowanek, a także tablica multimedialna i laptopy dla dzieci. Nauka języka angielskiego będzie się opierać na programie multimedialnym, uzupełnionym przez podręczniki.

2.Zajęcia teatralne – Przedszkolak widzem i aktorem.

Tematyką tych zajęć są zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej, tworzenie prostych scenek dramowych, scenki sytuacyjne, improwizowane, gry rozbudzające wyobraźnię, gry w wyobrażonych sytuacjach, ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową, wyrażanie emocji, uczuć gestem, mimiką, ruchem, ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją, ćwiczenia pamięci, praca nad spektaklem, projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów, występ. Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Mamy nadzieję, że wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przyniesie im wiele korzyści: rozwinie wyobraźnię, kreatywność, przedsiębiorczość, udoskonali mowę, wpłynie na umuzykalnienie oraz zwiększy poczucie własnej wartości. Na potrzeby zajęć zostały zakupione: pacynki, kurtyny teatralne, makatki kolorowe poduchy, chusta animacyjna itp.

3.Zajęcia muzyczne z elementami tańca ,,Dziecko i muzyka”

Dzięki zajęciom tanecznym dzieci nauczą się podejmowania inicjatyw oraz wrażliwości na potrzeby i uczucia innych. Ponadto staną się bardziej wprawne w komunikowaniu i dzieleniu się doświadczeniami z innymi ludźmi. Zbiorowe uczestniczenie w zabawach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności, sprzyja w przyswajaniu form współżycia. W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z muzyką pobudzi proces spostrzegania, wyobraźni, kreatywności, koncentracji uwagi, rozwinie inwencję twórczą, wpłynie na rozwój zainteresowań i umiejętności. Na potrzeby zajęć zostały zakupione: instrumenty, szafka z instrumentami, zestaw do rytmiki, grające tuby, dzwonki itp. 4.Zajęcia plastyczne ,,Mali artyści”

Zajęcia mają na celu pobudzanie ciekawości. Zajęcia plastyczne przyczyniają się do rozwijania spostrzegawczości i kształtowania umiejętności świadomej obserwacji zjawisk i ludzi, stymulują wyobraźnię, pobudzają i rozwijają ciekawości poznawczą, a także otwartość na cudze uczucia i opinie, kształtują umiejętności współpracy w grupie zadaniowej. Na potrzeby zajęć zostały zakupione: wyprawki plastyczne, mazaki, pastele, sztalugi i różnego rodzaju materiały do zajęć plastycznych.

5.Zajęcia konstrukcyjno-kreatywne

Zajęcia są oparte na zabawach plastycznych i konstruktorskich, których celem jest ukazanie różnorodności świata i kultur. Ćwiczenia zdolności manualnych przygotowujące dzieci do nauki pisania to sposób na rozwijanie kreatywności dzieci, które jednocześnie pomagają dziecku zrelaksować się i wyciszyć. Wspólne budowanie z klocków przez dzieci wpływa na naukę poprzez podejmowanie inicjatywy, współpracy w grupie, budowania relacji z innymi, jak i kreatywności. W ramach zajęć zostały zakupione różnego rodzaju klocki tematyczne do konstruowania.

6.Zajęcia konstrukcyjne i robotyka

Robotyka i zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków będą aktywizować dzieci do twórczych działań i kreatywności, pracy zespołowej oraz rozwijania umiejętności technicznych. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się poprzez zabawę, zajęcia z robotyki i konstrukcyjne polegają na budowaniu z klocków. Operując klockami dzieci będą bazować na charakterystycznym dla ich etapu rozwoju myśleniu konkretno-obrazowym stopniowo przechodząc do myślenia abstrakcyjnego, którego prawidłowy rozwój jest bardzo ważny podczas zdobywania wiadomości i umiejętności informatycznych, technicznych. W ramach zajęć konstrukcyjnych i robotyki zakupione zostały zestawy klocków oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć z robotyki wraz ze sprzętem multimedialnym i tabletami.

7.Zajęcia logopedyczne to dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów logopedycznych.

Małe trzyosobowe grupy pozwolą na prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Na zajęcia zostały zakupione pomoce dydaktyczne i programy multimedialne.

W ramach projektu 3 nauczycielki przedszkola podniosły swoje kompetencje i zdobyły nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. Zaplanowane są też warsztaty dla rodziców, które poprowadzi psycholog.

Tematyka szkoleń dla rodziców:

  • "Jak wspólnie spędzać czas wolny z dzieckiem?"
  • "Jak motywować dzieci w wieku przedszkolnym do rozwijania swoich kompetencji".

W czasie trwania projektu dzieci wyjadą również na wycieczki edukacyjne, a w przedszkolu zostaną zorganizowane dodatkowe imprezy edukacyjno – integracyjne. Zaplanowano wycieczki do mini ZOO, planetarium, na spektakle teatralne. Dzieci będą również systematycznie uczestniczyły w koncertach muzycznych organizowanych przez Agencję Mat w Olsztynie. Zorganizowane będą pokazy ,,Fizyka dla Smyka’”, a także warsztaty sensoryczne dla najmłodszych.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia : laptopy, podręczniki do języka angielskiego, tablicę multimedialną, projektory, tablety, zestawy konstrukcyjne klocków LEGO WeeDoo, różnego rodzaju zestawy klocków Lego Duplo dla młodszych konstruktorów, zestawy instrumentów muzycznych, pianino elektroniczne, mini scenę, rekwizyty teatralne, pomoce logopedyczne i na zajęcia plastyczne. Wszystko po to by uatrakcyjnić zajęcia i pobyt w przedszkolu.

Projekt miał trwać do końca czerwca 2020 roku, jednak ze względu na pandemię i zawieszeniu zajęć w połowie marca, projekt został przedłużony do grudnia 2020 roku.

Dzięki zajęciom w projekcie dzieci po obowiązkowych zajęciach wychowania przedszkolnego, mają szeroki wachlarz dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, które będą przydatne nie tylko podczas nauki w szkole, ale przez całe życie.

opublikowano: 2020-10-20, © Danuta Baten.,

ostatnie artykuły z tego działu:

zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia muzyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia plastyczne
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
robotyka
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
robotyka
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia teatralne
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia teatralne
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia z języka angielskiego
fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
zajęcia z języka angielskiego

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY