Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Reszlu
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu wśród laureatów konkursu „Kierunek - innowacja 2022” ⁄

Wydarzenia_szkolne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu wśród laureatów konkursu „Kierunek - innowacja 2022”

Każde innowacyjne przedsięwzięcie ma wpływ na podnoszenie jakości kształcenia. W roku szkolnym 2021/2022 innowacji podjął się nauczyciel z naszej szkoły, p. Adam Janiszewski. Tytuł innowacji brzmiał: Kreatywność – budowa robotów. We wrześniu 2022szkoła znalazła się wśród trzech laureatów I etapu (szczebel wojewódzki) konkursu „Kierunek- innowacja 2022" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2021/2022 działalności innowacyjnej i przesłanie go za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalną formę opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz techniczną prezentację opisu.

Cieszymy się, że nasza szkoła została dostrzeżona przez komisję konkursową. Z niecierpliwością czekamy na wyniki II etapu na szczeblu ogólnopolskim.

Przypominamy również, że w ubiegłym roku szkolnym szkoła otrzymała tytuł laureata etapu I konkursu na najciekawszą relację Dnia Nowych Technologii w Edukacji – 2022. W ramach tej inicjatywy popularyzowana była technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej.

Innowacje, nowe technologie rozwijają wyobraźnię dzieci, zdolność logicznego myślenia, prowokują do stałego doskonalenia się, dają mnóstwo wyzwań. W naszej szkole te rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością.

opublikowano: 2022-09-27, © SP nr 3 w Reszlu,

ostatnie artykuły z tego działu:

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY