Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 ⁄

Wydarzenia_szkolne

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

W ramach działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe, Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Nowoczesne projektowanie”. Wartość projektu to 446 527,52 zł z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 379 548,39 zł.

W rezultacie realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku i będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku.

Celem projektu będzie:

  • - unowocześnienie na użytek potrzeb pracodawców oferty kształcenia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • - podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły

W wyniku realizowanego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r wsparcia projektowego polegającego na organizacji szkoleń i doposażenia pracowni.

opublikowano: 2021-12-27, © Waldemar Mieszkowski,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Organizatorzy

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY