Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Zajęcia profilaktyczne ⁄

Wydarzenia_szkolne

Zajęcia profilaktyczne

W dniach 06-07 października 2021 roku w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, które prowadził terapeuta uzależnień Leszek Dowgiałło.

Zajęcia profilaktyczne miały na celu ukazanie dalekosiężnych konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne przez uczniów. W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce i długotrwałą izolacją od grup rówieśniczych zachowania ryzykowne pogłębiły się, stąd potrzeba tego typu spotkania, którego celem było zapobieganie negatywnym zachowaniom uczniów.

Podjęte działania miały na celu sprecyzowanie problemu i jego źródła. Prowadzący podjął z uczniami temat substancji psychoaktywnych i uzależniających oraz obalił mity związane z ww. tematem. Oczekiwaną konsekwencją spotkania jest poprawa zachowania uczniów, ich szczerość wobec rodziców oraz kadry pedagogicznej. Działania profilaktyczne w dłuższej perspektywie mają pomóc młodzieży stać się odpowiedzialnymi dorosłymi. Pomocą zostały objęte wszystkie klasy w szkole. Z zajęć sporządzony został raport z uwagami i sugestiami do dalszej pracy.

Prowadzący zajęcia:
Leszek Dowgiałło - mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej, od dekady pracujący z młodzieżą. Wykładowca akademicki. Autor publikacji dla pedagogów. W swojej karierę zawodowej pracował w szkołach Zakładach Karnych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz innych placówkach otwartych oraz penitencjarnych.

Agnieszka Śpiewak – pedagog szkolny

opublikowano: 2021-10-14, © Agnieszka Śpiewak,

ostatnie artykuły z tego działu:

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady