Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < TIK na miarę szkoły - czyli nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne ⁄

Wydarzenia_szkolne

TIK na miarę szkoły - czyli nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu otrzymał dofinansowanie w ramach projektu "TIK na miarę szkoły" RPWM.02.02.01-28-0114/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu pozwala na podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Na ten cel szkła otrzymała dofinansowanie o wartości 273 329,26 zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 232 329,87 zł.

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku.

Celem projektu jest:

  • zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych i świadomości na temat bezpieczeństwa IT 16 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Reszlu (LO),
  • zwiększenie umiejętności i wiedzy 12 (9K/3M) nauczycieli LO w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć,
  • doposażenie LO w Reszlu w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w wyniku wsparcia projektowego polegającego na organizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla uczniów i doposażenia LO, w okresie od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.

opublikowano: 2021-01-07, © Krzysztof Majcher,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Organizatorzy

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady