Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Wydarzenia_szkolne < Projekt: „Akademia talentów” 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. ⁄

Wydarzenia_szkolne

Projekt: „Akademia talentów” 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

W styczniu 2021 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu zaczynamy realizację Projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod hasłem „Akademia talentów”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w tym cyfrowych, kreatywności i pracy zespołowej oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych u 136 uczniów z SP3 w Reszlu, zwiększenie kompetencji zawodowych u 16 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz właściwych postaw, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu i TIK w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Po przeszkoleniu nauczycieli i dokonaniu naboru, w ramach projektu 160 dzieci z klas I-III oraz IV-VIII weźmie udział w różnorodnych zajęciach. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla Dzieci:

 • Zajęcia robotyczne (dla uczniów klas I-III) – uczniowie podczas zajęć, wykorzystując zestawy klocków, będą budować, konstruować, rozwijać wyobraźnię, pamięć, myślenie abstrakcyjne, rozwiązywać problemy, rozwijać zdolności wizualno-przestrzenne, działać w zespole, rozbudzać pasje poznawania świata;
 • Zajęcia z kreatywności – budowa robotów (dla uczniów klas I-III) – dzieci rozwiną swoją pamięć, umiejętności myślenia abstrakcyjnego, logicznego rozumowania, zdolności wizualno-przestrzenne;
 • Warsztaty artystyczne po niemiecku (dla uczniów klas I-III) – dzieci rozwiną myślenie psychofizyczno-abstrakcyjne, kreatywność, umiejętności manualne, koordynację wzrokową, kompetencje językowe – będą uczyły się nazywać poszczególne narzędzia, wyroby, materiały w języku niemieckim;
 • Zajęcia kompetencyjne z j. angielskiego (dla uczniów klas I-III) – uczniowie będą uczyć się języka angielskiego dzięki metodom aktywizującym, wykorzystają nowoczesne narzędzia TIK, rozwiną logiczne myślenie, kreatywność, do nauki języka poprzez zabawę zostaną wykorzystane różnorodne programy oraz gry;
 • Zajęcia matematyczno-kreatywne w oparciu o zestaw klocków i robotów „Mały Odkrywca” (dla uczniów klas I-III) – dzieci rozwiną swoją kreatywność, rozbudzą wyobraźnię – wykorzystają do tego gry logiczne, eksperymenty z zastosowaniem robotów i klocków; rozwiną swoje umiejętności matematyczne – logiczne rozumowanie, wytrwałość, precyzję;
 • Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze (dla uczniów klas I-III) – podczas zajęć dzieci będą rozwijały swoje zainteresowania ekologiczno-przyrodnicze; nauczą się kreatywności, innowacyjnego wykorzystywania nowych technologii, będą rozwijać zdolności wizualno-przestrzenne, działać w zespole, rozbudzać pasje poznawania świata;
 • Szkolenie z języka angielskiego (dla uczniów klas IV-VIII) – dzieci zrealizują jeden z najważniejszch celów w nauce języka obcego – nabędą umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych, w podróży, pracy, biznesie, będą pracować nad osiągnięciem płynności mówienia w mowie spontanicznej;
 • Zajęcia z umiejętności pracy w grupie (dla uczniów klas IV-VIII) – uczniowie przypomną sobie, na czym polega współpraca w zespole (grupie);
 • Zajęcia z kreatywności muzycznej (dla uczniów klas IV-VIII) – uczniowie poszerzą swoje horyzonty muzyczne, wrażliwość i kreatywność muzyczną, rozwijając przy tym kompetencje społeczne; nauczą się pracy z oprogramowaniem muzycznym, urządzeniami do przetwarzania dźwięków, zapisu dźwięku;
 • Zajęcia biologiczno-chemiczne (dla uczniów klas V-VIII) – uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem elementów eksperymentu i doświadczenia; główne obszary aktywności uczniów podczas zajęć to: planowanie, prowadzenie doświadczeń, stawianie hipotez i sprawdzanie ich prawdziwości; uczniowie będą rozwijać logiczne rozumowanie, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, logiczne wnioskowanie, analityczne myślenie;
 • Zajęcia fizyczne (dla uczniów klas VII-VIII) – zajęcia posłużą rozwijaniu zainteresowań fizyką i astronomią, rozwijaniu umiejętności wnioskowania, stawiania hipotez, dokonywaniu obserwacji, przeprowadzaniu eksperymentów; uczniowie nabędą kompetencje poznawcze, nauczą się strategicznych rozwiązań;
 • Zajęcia geograficzne (dla uczniów klas V-VIII) – uczniowie wzbogacą się w wiedzę dotyczącą procesów dziejących się na powierzchni oraz we wnętrzu Ziemi, będą ćwiczyć myślenie analityczne, przeprowadzać eksperymenty, analizować je, wnioskować, stawiać hipotezy, sprawdzać ich prawdziwość, określać zależności przyczynowo skutkowe, tworzyć strategie rozwiązywania problemów.

Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń dla Nauczycieli:

 • Robotyka z klocków
 • Jak rozwijać kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i współpracę?
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Metody aktywizujące w nauczaniu j. niemieckiego
 • Wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu j. angielskiego
 • Escape Room w praktyce nauczania j. angielskiego
 • Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 • Umiejętności podnoszenia kreatywności u dzieci : Zabawki z filcu – szycie prostych zabawek dla dzieci
 • Umiejętności z podnoszenia kompetencji kluczowych u dzieci – Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • Na mojej lekcji uczniowie chcą się uczyć. Kreatywny nauczyciel
 • Szkolenie z komputerowych programów muzycznych
 • Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • Metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 • Prowadzenie zajęć matematycznych z wykorzystaniem klocków
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotowym

W zajęciach projektowych może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń z klas I-VIII, który pomyślnie przejdzie rekrutację.

Regulamin oraz dokumentacja związana z naborem znajdują się w zakładce poświęconej projektowi „Akademia talentów”.

Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami, podczas swoich lekcji przedstawią szczegóły dotyczące konkretnych form wsparcia oraz rozdadzą i zbiorą dokumenty rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy Was uczniowie z klas I-VIII do udziału w zajęciach projektowych! Kompetencje kluczowe nabyte podczas zajęć będą przydatne w dalszym etapie edukacyjnym oraz bez wątpienia wykorzystacie je w codziennym życiu.

Dokumenty

opublikowano: 2021-02-02, © Organizatorzy,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Organizatorzy

Rozkład dzwonków
Lp. Godziny lekcyjne
1.  800 -  845
2.  850 -  935
3.  945 - 1030
4. 1050 - 1135
5. 1155 - 1240
6. 1300 - 1345
7. 1350 - 1435
8. 1440 - 1525

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Czynna:
PN - CZW w godz. 7.30 - 15.00
PT w godz. 7.30 - 14.00

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 6.45 - 16.15

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

OBIADY
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki
Odpłatność za obiady