Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Marii Dąbrowskiej
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Oświata < Nauka udzielania pierwszej pomocy ⁄

Oświata

Nauka udzielania pierwszej pomocy

Dzieci z klasy 2b podczas kilku zajęć lekcyjnych poznawały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. W ramach tego zagadnienia:

  1. Utrwaliły znajomość numerów telefonów do służb ratowniczych-997,998,999 oraz 112.
  2. Analizowały różnorodne sytuacje związane z nieszczęśliwymi wypadkami i ustalały zasady postępowania.
  3. Uczyły się oceniać stan osoby poszkodowanej ze szczególnym zwróceniem uwagi na przytomność i oddech.
  4. Uczyły się układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej.
  5. Poznały podstawowe zasady resuscytacji oraz przekonały się, że wykonywanie ratującego życie masażu serca jest czynnością dość prostą, ale wymagającą od ratownika dużo siły.

Dzieci bardzo chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w tych zajęciach mając świadomość, że zdobywają bardzo cenną umiejętność. Jeśli od najmłodszych lat będziemy uczyć dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy, a potem sukcesywnie te umiejętności utrwalać, to zapewne wychowamy ludzi, którzy w razie potrzeby w dorosłym życiu odważnie podejmą się resuscytacji. To bardzo ważna umiejętność, której niestety zbyt wiele dorosłych osób nie posiada.

Młodym "ratownikom" życzymy wytrwałości w pogłębianiu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

opublikowano: 2017-04-25, © Dorota Choromańska,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska
fot. Dorota Choromańska