Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Marii Dąbrowskiej
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Oświata < Dobry wybór ⁄

Oświata

Dobry wybór

22 marca 2017 roku odbyły się w naszej szkole czterogodzinne warsztaty pod hasłem „DOBRY WYBÓR” poświęcone abstynencji z wykorzystaniem NARZĘDZI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA TOC. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie z klasy V a oraz VI b, a prowadzącą pani Elżbieta Górecka z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji LIDER z Morąga.

Wstępem do rozpoczęcia pracy z uczniami było ustalenie zasad, wartości, które będą obowiązywać w trakcie spotkania. Wśród nich znalazły się między innymi takie, jak: szacunek, zaufanie, komplementowanie, stop klatka i inne. Uczniowie poznali istotę i cel abstynencji alkoholowej, nikotynowej, narkotykowej. W czasie pracy grupowej i indywidualnej analizowali przeszkody uniemożliwiające abstynencję, dokonywali osobistych postanowień abstynenckich. Mówili o stratach wynikających z picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych.

Podsumowaniem zajęć była praca indywidualna z GAŁĄZKĄ logiczną. Narzędzie to pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo – skutkowe, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, nabyć umiejętności przewidywania własnego zachowania czy podjętych wyborów. „To nasze wybory ukazują kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej, niż nasze zdolności”-J.K. Rowling.

W imieniu społeczności szkolnej serdeczne podziękowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie kosztu warsztatów.

Halina Kwiatkowska- pedagog SP nr 3.

opublikowano: 2017-03-23, © Halina Kwiatkowska,

ostatnie artykuły z tego działu:

fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska
fot. Halina Kwiatkowska